DHL Miễn Phí Toàn Cầu ROM Xiaomi Mi 11 Cực Điện Thoại Thông Minh Màn Hình 2K RAM 12GB 256GB/512GB ROM Snapdragon 888 Octa Core 67W Nhanh Charg

DHL Miễn Phí Toàn Cầu ROM Xiaomi Mi 11 Cực Điện Thoại Thông Minh Màn Hình 2K RAM 12GB 256GB/512GB ROM Snapdragon 888 Octa Core 67W Nhanh Charg

Price$815.75 USD 35% OFF
Original Price$1,255.00 USD
Product ID1005004220432280
StoreStore-301564
BUY NOW