Chính Hãng ASUS ROG Điện Thoại 5S Phiên Bản Toàn Cầu Snapdragon888 16/18GB RAM 256/512GB ROM 6000MAh 65W NFC Cập Nhật OTA ROG5S Chơi Game Điện Thoại

Chính Hãng ASUS ROG Điện Thoại 5S Phiên Bản Toàn Cầu Snapdragon888 16/18GB RAM 256/512GB ROM 6000MAh 65W NFC Cập Nhật OTA ROG5S Chơi Game Điện Thoại

Price$1,044.00 USD 20% OFF
Original Price$1,305.00 USD
Product ID1005004134020099
StoreStore-4870013
BUY NOW