DHL Miễn Phí Tàu Vivo X70 Pro Plus 5G Di Động 6.78 Inch 120Hz AMOLED Màn Hình Cong Snapdragon 888 plus 50MP Quad Camera NFC

DHL Miễn Phí Tàu Vivo X70 Pro Plus 5G Di Động 6.78 Inch 120Hz AMOLED Màn Hình Cong Snapdragon 888 plus 50MP Quad Camera NFC

Price$819.64 USD 38% OFF
Original Price$1,322.00 USD
Product ID1005003499669380
StoreStore-301564
BUY NOW